Kulturstråk Sundborn

Här kan du läsa om företeelser i dagens Sundborn, men kanske främst får du möta ett Sundborn i ett historiskt perspektiv. Den lilla byn c:a 10 km utanför Falun, har med sin placering vid det gamla vadet över Sundbornsån, en lång historia ända från tiden då kringvandrande samer fanns i området, via gruvhanteringen i Falu Koppargruva, till konstnärsparet Carl och Karin Larsson, som också satt Sundborn på världskartan.

Karta över Sundborn och kulturstigen
Karta över Sundborn och kulturstigen

Idag erbjuder området kring Sundborns by, en mångfacetterad miljö med en stark kulturprägel som dokumenteras i projektet ”Kulturstråk Sundborn”. Besökare och ortsbor kan längs kulturstråket på skyltar och websidor lära sig mer om historien, men även besöka några av platserna där Carl Larsson målat sina kända motiv.

Upptäck Sundbornsbyn-stråket är markerat med en prickad linje i nedanstående karta och CL-motiven är markerade med orangefärgade fyrkanter.

pdf Folder Sundborns kulturstråk (pdf)

Kulturstråk Sundborn är ett projekt som genomförts 2016-2017 av Sundborns Sockenråd och Sundborns Hembygdsförening. Projektet är genomfört med hjälp av ideella krafter, men finansiering i övrigt har skett med hjälp av komundelsutvecklingsmedel (KDU-medel) från Falu kommun.

Har du synpunkter på innehåll, bilder och texter kontakta gärna Sundborns Sockenråd på: info[at]sundborn.com

Kom gärna med konstruktiva förslag till förbättringar av hemsidan. Kontakta oss gärna.

SUNDBORNSKARTA FRÅN 1702

Sundborn karta 1702 – Källa Lantmäteriet Historiska kartor